Administrācija

Skolas direktors

Guntars Jirgensons

guntars.jirgensons@edu.riga.lv

Tālr. 67474692

Daba laiki Pusdienas pārtraukums Pieņemšanas laiki
Pirmdiena – 9.30 – 17.00 Otrdiena – 15.00 – 19.00
Otrdiena – 8.30 – 20.00 13.00 – 13.30 Ceturtdiena – 8.30 – 10.30
Trešdiena – 8.30 – 17.00
Ceturtdiena –7.30 – 16.00
Piektdiena – 8.30 – 15.00

Direktora vietnieki

Iveta Stivriņa

Direktora vietniece izglītības jomā
istivrina@edu.riga.lv
tālr.67474692

Anda Ignace

Direktora vietniece izglītības jomā
aignace@edu.riga.lv
tālr.67474692

Kristīne Sīle

Direktora vietn. saimnieciski administratīvajos jautājumos
ksile5@edu.riga.lv
tālr.67474692