Metodiskā padome

Nr.JOMASJOMU MĀCĪBU PRIEKŠMETIJOMAS PEDAGOGIVADĪTĀJI
1ValoduLatviešu valoda,
Krievu valoda,
Angļu valoda,
Vācu valoda,
Literatūra
I.Asatūrova,
P.Kalnozola,
A.Ziemelis,
Dz.Paukšta,
J.Puškina,
I.Tomane,
M.Saturiņa
Dz.Paukšta
2Sociālā, pilsoniskā, veselības un fiziskās aktivitātesSociālās zinības,
sociālās zinības un
vēsture,
Latvijas un pasaules vēsture;
Sports un veselība,
Valsts aizsardzības mācība
S.Logina,
E.Griķis,
R.Kazus,
L.Pētersone
L.Pētersone
3Kultūras izpratne,
pašizpausme mākslā un
tehnoloģijas
Vizuālā māksla,
mūzika,
teātra māksla; inženierzinības,
dizains un tehnoloģijas
A.Kadiķe
S.Hramešina
A.Ziemelis,
S.Logina
M.Stokova
A.Kadiķe
4DabaszinātņuDabaszinības,
fizika,
ķīmija,
bioloģija,
ģeogrāfija);
M.Jirgensons
L.Prokofjeva
I.Lāce,
M.Žunda
M.Jirgensons
5MatemātikasMatemātika;
Ekonomika,
datorika;
programmēšana
K.Jirgensons
I.Stivriņa
I.Lāce
A.Ignace
G.Jirgensons
O.Namiķe
K.Jirgensons
7Sākumskolas 1.-3.kl.Matemātika
Latviešu valoda
Dabaszinības
M.Žunda
I.Tomane
I.Bebriša
I.Bebriša

Metodiskās komisijas vadītāja A.Ignace