Skolas Vēsture

Previous
Next

Skolas vēsture aizsākās 1907. gadā, ēkā, kas atrodās Ādolfa ielā 8 (tagadējā Sarkandaugavas ielā 24, šodien šeit izvietojies BJC “Laimīte”.) Šeit darbu sāka Sarkandaugavas bezmaksas Četrgadīgā elementārā skola, kuru varēja apmeklēt arī trūcīgie iedzīvotāji.

1916. gadā šajā skolā mācījās arī Kurzemes bēgļu bērni. Pēc 1. Pasaules kara skolu pārdēvēja par pilsētas 13. pamatskolu.

Taču mūsu Rīgas 28. vidusskola dibināta 1946. gadā 1. jūlijā, kad 13. pamatskolā tika pārdēvēta par 28. vidusskolu. Skolā mācības notika latviešu un krievu valodā.

1966./1967.m.g ir 26 klašu komplekti, 896 skolēni un 1967./68. m.g mācības sākas jaunā ēkā Sliežu ielā 23.

1973.gadā skolā mācījās 879 skolēni (601- latviešu plūsmā un 278 krievu plūsmā).

Agrākās tradīcijas
Uzņemšana pionieros
1. maija pasākumi
Talkas Lēdurgas Kolhozā
Šodienas tradīcijas

Jaunākās ziņas