Pētnieciskais darbs

MK “Kultūras izpratne,pašizpausme mākslā un tehnoloģijas” zinātniski pētniecisko darbu tēmas.

Vizuālā māksla.

 1. Mākslas priekšmetu māčīšanas nepieciešamība vispārizglītojošās skolās.
 2. Akvareļu tehnikas izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās.
 3. Krāsa, tās ietekme un nozīme.

Mūzika.

 1. Rokmūzikas attīstība Latvijā un pasaulē.
 2. Simbolu izmantojums mūzikā un latviešu tautas dziesmās.

Ekonomika.

 1. Skolēna mācību uzņēmums. (ZPD ietvaros skolēns 2 gadu laikā attīsta savu uzņēmumu, rakstot uzņēmuma biznesa plānu, ražojot konkrētu produktu, virzot produktu tirgū, to pārdodot, analizējot uzņēmuma finanšu un pārdošanas dastus. darba izstrādes gaiotā skolēns piedalās skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos, tādējādi gūstot praktisku pieredzi par tirgu, pieprasījumu un piedāvājumu.)

Latvijas un pasaules vēsture.

 1. Bērns ģimenē, sabiedrībā un kultūrā laiku lokos.
 2. Skaitļa (konkrēts skaitlis) atspoguļlojums kultūrā.
 3. Rīgas pilsētas svētku tradīcijas pēdējos 100 gados.
 4. Reklāmas ietekme uz pircēju uzvedību.
 5. Rīgas 28.vidusskolas skolēnu izplatītākās fobijas un to nozīme.
 6. Dažādu valstu prezidentu vizītes Latvijā, sabiedrības attieksme pret tām.
 7. Medicīnas, farmokoloģijas un ārstniecības iestāžu vēsture Rīgā.

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS METODISKO JOMU tēmas.

Bioloģija.

 1. Skujkoku dēstu audzēšana no sēklām mājas apstākļos.
 2. Baktērijas ražo ābolu etiķi.
 3. Ainavu izmaiņas cilvēka darbības ietekmē.
 4. Augu sugu daudzveidība un gaisa kvalitāte skolas pagalmā.
 5. Ūdens kvalitāte Daugavas pietekās  Sarkandaugavā.
 6. Ārstniecības augi un to preparāti aptiekās un ģimenes dārziņā.
 7. Ūdens kvalitāte mūsu ūdensvadā.
 8. AS “Grindex” ražotie ārstnieciskie preparāti.

Ķīmija.

 1. Ozons un skābeklis- draugi vai ienaidnieki.
 2. (Pārtikas produkta) ķīmiskais sastāvs.
 3. (Pārtikas produkta) ķīmiskās pārvērtības.
 4. Minerālūdens, sortiments, izplatība un lietošana.
 5. Ķīmiskie elementi latviešu folklorā.
 6. Bezalkoholisko dzērienu ķīmiskais sastāvs.
 7. Kristāli un to audzēšana.
 8. Ūdens ārstnieciskās īpašības.
 9. Ūdens anomālijas.
 10. Piesārņojums un tā ierobežošana nākotnē.
 11. Mēs un ekoloģija.
 12. Ūdens piesārņojums.

Matemātika.

 1. Mācību grāmatu dažādība matemātikā pēdējo 10-15 gadu laikā.
 2. Zelta griezums mākslā un dabā.
 3. Sudoku atrisināšanas algoritms.
 4. Interneta resursu izmantošana matemātikas mācīšanas un mācīšanās procesā.

Fizika.

 1. Elektromagnētisms- interaktīva apmācīab.
 2. Svārstību procesi fizikā.
 3. Transformātori.
 4. Fizikas vēsture- Modernās fizikas veidošanās 20.gs.
 5. Fizikas vēsture- Klasiskās fizikas veidošanās 17.-18.gs.

Datorika.

 1. Datorspēļu ietekme uz pirmskolas/sākumskolas vecuma bērnu emocionālo stāvokli.
 2. Mākslīgais intelekts.
 3. Nākotnes dators.
 4. Datorgrafika, tās daudzveidība un iespējas.
 5. Datoru ikdienas darbības traucējumi, tās novēršana un datoru apkope.

VALODU METODISKĀS JOMAS tēmas.

Latviešu valoda.

 1. Mūsdienu personvārdi.
 2. Putni- O.Vācieša dzejā.
 3. Sinonīmi latvju dainās.
 4. Aforismi I.Ziedoņa un O.Vācieša dzejā.
 5. Latvieši G.Merķeļa “Latviešos” un mūsdienās.
 6. Mūsdienu jauniešu literārās intereses.

Krievu valoda.

 1. Латвия глазами русских писателей
 2. Русские фразеологизмы
 3. Приставки и их значение в словообразовании.