Karjeras izglītība

I. KARJERAS VEIDOŠANASASPEKTI

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētuprofesiju

Skolas karjeras izglītības koordinators:

LINDA PĒTERSONE

rsps@riga.lv

www.draugiem.lv/viaa
www.facebook.com/Karjerasnedela
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela