Uzņemšana 1. klasē

Iesniegums bērna uzņemšanai Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas 1. klasē.

 1. Lejuplādē iesniegumu [ŠEIT]
 2. Aizpildi
 3. Ar roku vai elektroniski parakstītu sūti uz
  • epastu: rsps@riga.lv vai
  • pastā uz adresi:
   Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas direktoram.
   Sliežu iela 23, Ziemeļu rajons,
   Rīga, LV-1005

Lai uzsāktu mācības 1.klasē, pamatojoties uz Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-199-sn

Rīgā 2023. gada 26. aprīlī (prot. Nr. 88, 16. §)
Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Skolā var pieteikt topošo skolēnu, kas sasniedzis 5 gadu vecumu, pretendentu rindā kādam no vecākiem (vai likumiskajam aizbildnim) ierodoties skolā, līdzi ņemot

 •  bērna dzimšanas apliecību (vai personas apliecinošu dokumentu),
 • savu pasi vai ID karti (likumiskajam aizbildnim – arī atbilstošs dokuments),
 1. pēc reģistrācijas vecāks (aizbildnis) saņem pieteikumu, kuru paraksta abas puses,
 2. pēc bērna mācību uzsākšanas gada 1.jūnija skola izveido sarakstu ar tā gada pretendentiem un vecāki 5 darba dienu laikā elektroniski saņem paziņojumu par bērna iekļaušanu pretendentu sarakstā un iesnieguma formu skolēna uzņemšanai 1.klasē,
 3. pēc apstiprinājuma saņemšanas 10 dienu laikā vecāki nosūta aizpildītu iesniegumu skolēna uzņemšanai 1.klasē, vai izmaiņu gadījumā – atsauc savu iesniegumu, ka bērns uzsāks mācības Rīgas Sarkandaugavas pamatskolā,
 4. ja skolēns uzsāk mācības 1.septembrī, līdz 1.jūlijam vecāki nogādā skolā topošā skolēna medicīniskos dokumentus.

Skolā aizpildītas:

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu.
Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas Sarkandaugavas pamatskolā, un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

Rīgas domes saistošie noteikumi:
https://likumi.lv/ta/id/341736-kartiba-kada-registrejami-un-izskatami-iesniegumi-par-bernu-uznemsanu-1nbspklase-rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-izglitibas-iestades