Skolotāji

Priekšmeta skolotājsKlaseŽurnālks
Asatūrova Iveta
4.b Latviešu valoda
4.b Literatūra
5.a Latviešu valoda
5.a Literatūra
6.a Latviešu valoda
6.a Literatūra
8.a Latviešu valoda
8.a Literatūra
9.a Klases stunda
9.a Latviešu valoda
9.a Literatūra
9.a Literatūra
Bebriša Inna
1.a Dizains un tehnoloģijas
1.a Klases stunda
1.a Latviešu valoda - 1
1.a Matemātika
1.a Sociālās zinības
2.a Latviešu valoda - 1
2.a Matemātika
2.a Matemātika
Grabovskis Juris
7.a Valsts aizsardzības mācība
8.a Valsts aizsardzības mācība
9.a Valsts aizsardzības mācība
9.b Valsts aizsardzības mācība
9.b Valsts aizsardzības mācība
Griķis Edvīns
5.a Sports un veselība
6.a Sports un veselība
7.a Sports un veselība
8.a Klases stunda
8.a Sports un veselība
9.b Sports un veselība
9.a Sports un veselība
9.a Sports un veselība
Hramešina Svetlana
1.a Mūzika
2.a Mūzika
3.a Mūzika
4.a Mūzika4.b Mūzika
5.a Mūzika
6.a Mūzika
7.a Mūzika
8.a Mūzika
8.b Mūzika
9.b Mūzika
9.a Mūzika
9.a Mūzika
Ignace Anda
8.a Datorika
8.b Datorika
9.a Datorika
9.b Datorika
Jirgensons Guntars
5.a Datorika - 1
5.a Datorika - 2
6.a Datorika - 1
6.a Datorika - 2
7.a Datorika - 1
7.a Datorika - 2
7.a Datorika - 2
Jirgensons Kārlis
4.b Klases stunda
4.b Matemātika
7.a Matemātika
8.b Matemātika
8.a Matemātika
9.a Matemātika
9.b Matemātika
9.b Matemātika
Jirgensons Mārtiņš
8.a Fizika
8.b Fizika
9.b Fizika
9.a Fizika
9.a Fizika
Kadiķe Anda
1.a Vizuālā māksla
2.a Vizuālā māksla3.a Vizuālā māksla
4.b Vizuālā māksla
4.a Vizuālā māksla
5.a Vizuālā māksla
6.a Vizuālā māksla
7.a Vizuālā māksla
8.b Vizuālā māksla
8.a Vizuālā māksla
9.b Klases stunda
9.b Vizuālā māksla
9.a Vizuālā māksla
9.a Vizuālā māksla
Kalnozola Patrīcija
4.a Angļu valoda
4.b Angļu valoda
5.a Angļu valoda - 1
5.a Angļu valoda - 2
5.a Klases stunda
6.a Angļu valoda - 2
7.a Angļu valoda
8.a Angļu valoda
8.b Angļu valoda
9.b Angļu valoda
9.b Angļu valoda
Kazus Renārs
1.a Sports un veselība
2.a Sports un veselība
3.a Sports un veselība
4.a Sports un veselība
4.b Sports un veselība
8.b Klases stunda
8.b Sports un veselība
8.b Sports un veselība
Krastiņa Kaiva
4.a Latviešu valoda
7.a Latviešu valoda
Lāce Ināra
7.a Ģeogrāfija
7.a Komerczinības
8.b Ģeogrāfija
8.a Ģeogrāfija
8.b Komerczinības
9.b Ģeogrāfija9.a Ģeogrāfija
9.a Komerczinības
9.b Komerczinības
9.b Komerczinības
Liepa Vija
4.b Dizains un tehnoloģijas - 2
4.b Dizains un tehnoloģijas - 1
5.a Dizains un tehnoloģijas - 1
6.a Dizains un tehnoloģijas - 1
7.a Dizains un tehnoloģijas - 1
7.a Dizains un tehnoloģijas - 2
8.b Dizains un tehnoloģijas - 1
8.a Dizains un tehnoloģijas - 1
9.a Dizains un tehnoloģijas - 1
9.b Dizains un tehnoloģijas - 1
9.b Dizains un tehnoloģijas - 2
9.a Dizains un tehnoloģijas - 2
9.a Dizains un tehnoloģijas - 2
Namiķe Oksana
4.a Datorika
4.b Datorika - 1
4.b Datorika - 2
4.a Klases stunda
Paukšta Dzintra
8.b Latviešu valoda
8.b Literatūra
9.b Latviešu valoda
9.b Literatūra
9.b Literatūra
Pētersone Linda
4.a Sociālās zinības un vēsture
4.b Sociālās zinības un vēsture
5.a Sociālās zinības un vēsture
6.a Sociālās zinības un vēsture
7.a Latvijas un pasaules vēsture
7.a Sociālās zinības
8.b Latvijas un pasaules vēsture
8.a Latvijas un pasaules vēsture
8.b Sociālās zinības
8.a Sociālās zinības
9.a Latvijas un pasaules vēsture
9.b Latvijas un pasaules vēsture9.b Sociālās zinības
9.a Sociālās zinības
9.a Sociālās zinības
Prokofjeva Larisa
7.a Bioloģija
8.a Bioloģija
8.b Bioloģija
8.a Ķīmija
8.b Ķīmija
9.a Bioloģija
9.b Bioloģija
9.a Ķīmija
9.b Ķīmija
9.b Ķīmija
Puškina Jeļena
4.b Krievu valoda
5.a Krievu valoda
6.a Krievu valoda
7.a Krievu valoda
8.a Krievu valoda
8.b Krievu valoda
9.a Krievu valoda
9.b Krievu valoda
9.b Krievu valoda
Saturiņa Mārīte
4.a Vācu valoda
5.a Vācu valoda
6.a Klases stunda
6.a Vācu valoda
7.a Vācu valoda
8.a Vācu valoda
8.b Vācu valoda
9.b Vācu valoda
9.a Vācu valoda
9.a Vācu valoda
Stivriņa Iveta
4.a Matemātika
5.a Matemātika
6.a Matemātika
Tomane Ieva
1.a Angļu valoda1.a Latviešu valoda - 1
1.a Latviešu valoda - 2
1.a Matemātika
2.a Angļu valoda
2.a Dizains un tehnoloģijas
2.a Klases stunda
2.a Latviešu valoda - 1
2.a Latviešu valoda - 2
2.a Sociālās zinības
3.a Angļu valoda
6.a Angļu valoda - 1
9.a Angļu valoda
9.a Angļu valoda
Ziemelis Arnolds
4.a Dizains un tehnoloģijas
4.b Dizains un tehnoloģijas - 2
5.a Dizains un tehnoloģijas - 2
6.a Dizains un tehnoloģijas - 2
7.a Dizains un tehnoloģijas - 2
7.a Inženierzinības
7.a Klases stunda
8.a Dizains un tehnoloģijas - 2
8.b Dizains un tehnoloģijas - 2
9.b Dizains un tehnoloģijas - 2
9.a Dizains un tehnoloģijas - 2
9.a Dizains un tehnoloģijas - 2
Žunda Maija
1.a Dabaszinības
2.a Dabaszinības
3.a Dabaszinības
3.a Dizains un tehnoloģijas
3.a Klases stunda
3.a Latviešu valoda
3.a Matemātika
3.a Sociālās zinības
4.b Dabaszinības
4.a Dabaszinības
5.a Dabaszinības
6.a Dabaszinības