Rīgas Sarkandaugavas pamatskola​

Rīgas Sarkandaugavas pamatskola atrodas Sarkandaugavas mikrorajonā. Skola dibināta 1946. gadā 1. jūlijā, kad 13. pamatskola, kas atradās Sarkandaugavas ielā 24, tika pārdēvēta par 28. vidusskolu. Skolā mācības notika latviešu un krievu valodā. Kopš 1967.gada skolas adrese ir Rīgā, Sliežu ielā 23, LV – 1005.

Rīgas Sarkandaugavas pamatskola ir Rīgas domes dibināta Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno trīs vispārējās vidējās izglītības programmas, pamatizglītības programmu un interešu izglītības programmas.

Ar Skolas administrāciju varat iepazīties sadaļā “Skolas administrācija “

Skolā strādā 35 skolotāji, visi- ar augstāko izglītību , no tiem
 
17 pedagogi ir maģistri.