Mācību programmas

Saskaņā ar Akreditācijas komisijas slēdzienu līdz 2026.gadam  ir akreditētas sekojošas programmas:

Rīgas Sarkandaugavas pamatskolā akreditēta izglītības programma “Pamatizglītības programma 21011111”.
Rīgas Sarkandaugavas pamatskolā akreditēta izglītības programma “Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma 23011111”.
Rīgas Sarkandaugavas pamatskolā akreditēta izglītības programma “Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011”.
Rīgas Sarkandaugavas pamatskolā akreditēta izglītības programma “Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011”.

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
PĒC JAUNĀ STANDARTA

Licence Nr. V-3840

PAMATSKOLAS OTRĀ POSMA (7.-9.KL) IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

PĒC JAUNĀ STANDARTA. Licence Nr. V-3841

PAMATIZGLĪTĪBAS
PROGRAMMA

21011111 VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA, PAMATIZGLĪTĪBAS (1.-9.KL.)

PAMATSKOLAS OTRĀ POSMA (7.-9.KL) IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Izglītības programmas kods 21011111 – Licence Nr. V-5909

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS
MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMA

Licence Nr. V-17, Izglītības programmas kods 31013011

Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma

Izglītības programmas kods 31011011 – Licence Nr. V-7573