Atbalsta personāls

Skolas medicīnas māsa

Staņislava Jerjomenko [epasts]

Darba laiks :
Pirmdienās 7.30-16.00
Otrdienās 7.30-16.00
Trešdienās 7.30-16.00
Ceturtdienās 7.30-16.00
Piektdienās 7.30-16.00

Skolas psihologs

Ineta Andermane [epasts]

Darba laiks:
Pirmdienās 9.00-17.00
Otrdienās 9.00-16.00
Trešdienās 8.30-15.00

Sociālais pedagogs

Sanita Nogda [epasts]

Darba laiks:
Pirmdienās 8.30-12.30
Trešdienās 8.30-17.00 [starpinstitucionāla]
Ceturtdienās 8.30-12.30
Piektdienās 8.30-12.30

Skolas logopēds

Gunta Valeine

Darba laiks:
Otrdienās 8.00- 15.00
Trešdienās 8.00- 15.00

Skolas bibliotekāre

Ligita Kreņģele

Darba laiks:
Pirmdienās 8.00-16.00
Otrdienās 8.00-12.00
Trešdienās 8.00-15.00
Ceturtdienās 8.00-15.00
Piektdienās 8.00-14.00