Pretkorupcijas plāns

RĪKOJUMS
par pretkorupcijas pasākumu organizēšanu

RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts rsps@riga.lv

Pretkorupcijas
PASĀKUMU PLĀNS
periodam no 01.01.2024.-31.12.2024. gadam

RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts rsps@riga.lv

Pretkorupcijas pasākumu
PLĀNA IZPILDE 
periodā no 01.01.2023.-31.12.2023.

RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts rsps@riga.lv