Projekti

LATVIJAS SKOLAS SOMA

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir viens no Latvijas valsts simtgades svinību apjomīgākajiem projektiem. Tā īstenošanai atvēlēti 13,5 miljoni eiro jeb 40% no svētku norisei paredzētā valsts finansējuma. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē, stāstot par projekta virzību, Latvijas valsts simtgades izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna mudināja uz šo projektu raudzīties ne tikai kā uz skolēniem sniegtu dāvanu Latvijas valsts simtgadē, bet arī iespēju mazināt sociālo nevienlīdzību, celt izglītības procesa kvalitāti un dot jaunas iespējas kultūras nozarei.

PuMPuRS

Mērķis – Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

MAZĀ BIZNESA SKOLA

„Mazā biznesa skola”, kas kā fakultatīvā nodarbība darbojas Rīgas 28.vidusskolā pirmo gadu, skolēniem rada iespēju iejusties uzņēmēja lomā. Skolēni gada laikā izdzīvo iespēju būt uzņēmējam, radot ideju, apjaušot savas iespējas, izveidojot komandu, rakstot biznesa plānu, domājot, kā attīstīt savu uzņēmumu un veicināt tā izaugsmi, meklējot iespējas pārdot savus produktus. „Mazā biznesa skola” izveidota, balstoties uz Latvijā nu jau 19 gadus esošu biedrību „Junior Achievement Latvia” (JAL), kas šo gadu laikā kļuvusi par praktiskās biznesa izglītības ekspertu Latvijas skolās.

JĒGPILNIE MĀJASDARBI

Mērķis – izstrādāt un praksē pārbaudīt mājas darbu vietu un lomu bērnu jēgpilnā mācīšanās procesā, lai sekmētu daudzpusīgu kompetenču attīstību